سمعک | شهر سمعک ::: انواع سمعک از لحاظ انداره :: سایز سمعک
1 / 3
سمعک ضد آب
سمعک ضد آب
2 / 3
تست شنوایی نوزادان و کودکان
تست شنوایی نوزادان و کودکان
3 / 3
سمعک ضد آب (نانو) وایرلس
سمعک ضد آب (نانو) وایرلس
4 / 3
سمعک نامرئی
سمعک نامرئی
5 / 3
سمعک ضد آب
سمعک ضد آب


سمعک بلتون
انواع سمعک های بلتون
میزان کم شنوایی

           
انواع سمعک های بلتون
انواع سمعک های بلتون


(انواع سمعک براساس سایز ( اندازه سمعک

 

سمعک نامرئی

 

 

انواع سمعک از لحاظ اندازه (سایز)

 

"انتخاب سایز مناسب سمعک بسته به میزان، شکل و نوع کاهش شنوایی و شرایط هرفرد از سوی شنوایی شناس وی صورت می پذیرد"

سمعک ها  در سایزهای جیبی، پشت گوشی، داخل گوشی، داخل مجرایی، نامرئی و رسیور داخل کانالی برای کاربران تجویز می گردد.

 

 .

 

سمعک نامرئی (با قرارگیری عمقی در کانال گوش)

 

سمعک نامرئی (با قرارگیری عمقی در کانال گوش)

 

سمعک داخل مجرایی

 

سمعک داخل مجرایی

 

سمعک داخل گوشی

 

سمعک داخل گوشی

 

سمعک جیبی

 

سمعک جیبی

 

سمعک پشت گوشی

 

سمعک پشت گوشی

 

سمعک رسیور داخل کانال

 

سمعک رسیور داخل کانال

انواع سمعک بر اساس سایز

   :  لينكهاي مفيد        

 
 


Widex Beltone Oticon Rionet  
Phonak
Resound
Siemens
Starkey  

انواع کم شنوایی
انواع کم شنوایی
میزان کم شنوایی
میزان کم شنوایی
وزوز گوش
وزوز گوش
انواع سمعک های بلتون
انواع سمعک های بلتون
 


پ